Conference TAL 2015

plakat-nowe-loga

SCROLL_TEXT

Cel konferencji

Konferencja będzie XVI z kolei spotkaniem z cyklu Krajowych Sympozjów “Światłowody i ich zastosowania”. Konferencje te dotychczas odbywały się na przemian w Krasnobrodzie/Nałęczowie i w Białowieży/Lipowym Moście co półtora roku.

Celem konferencji jest umożliwienie bezpośredniej dyskusji merytorycznej zespołów badawczych zajmujących się:

  • rozwojem technologii i wytwarzaniem włókien światłowodowych klasycznych i mikrostrukturalnych, kabli, światłowodów planarnych, elementów optyki zintegrowanej i mikrooptyki oraz czujników światłowodowych i optycznych

  • elementami techniki światłowodowej takimi jak sprzęgacze, złącza, wzmacniacze optyczne, urządzenia optyczne i optoelektroniczne do łączenia światłowodów ze źródłami i odbiornikami światła, multipleksery i demultipleksery itp. ;

  • zastosowaniami światłowodów zwłaszcza takimi, które wymagają ścisłej współpracy ze specjalistami wytwarzającymi światłowody, tory i kable optyczne, elementy techniki światłowodowej, optolektroniki i fotoniki;

  • kształceniem w dziedzinie fotoniki w szkołach wyższych i średnich.

Dodatkowym elementem Konferencji będzie zorganizowanie już po raz czwarty warsztatów z zakresu technologii światłowodów dla studentów i doktorantów w laboratoriach technologicznych Pracowni Technologii Światłowodów UMCS w Lublinie. Dzięki temu młodzi naukowcy lepiej zrozumieją jakie możliwości i ograniczenia praktyczne dotyczą ważnych elementów bazowych fotoniki jakimi są włókna i kable światłowodowe.

W wyniku rozwoju technologii światłowodów powstają różne elementy bazowe fotoniki i mikrooptyki. Mamy nadzieję, że prezentacja aktualnych możliwości szeroko rozumianej technologii światłowodów i elementów techniki światłowodowej oraz bezpośrednia dyskusja wyżej wymienionych zespołów badawczych wywrze stymulujący wpływ na rozwój fotoniki w kraju.

Zamiarem organizatorów jest rozszerzenie tej dyskusji poprzez zaproszenie do wspólnych obrad zespołów badawczych z sąsiednich krajów, zwłaszcza wschodnich.

Informacje

Konferencja odbędzie się w dniach 22 – 25 września 2015 roku w Nałęczowie. Językami konferencji są polski i angielski.

Zaproszone referaty, zgłoszone komunikaty z uwzględnieniem preferencji autorów zostaną wygłoszone lub przedstawione w formie posterów. Nie są przewidywane równoległe sesje tematyczne.

Referaty i komunikaty po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną wydane w formie materiałów konferencyjnych. Prace wybrane przez Komitet Naukowy Konferencji zostaną po ewentualnej korekcie wydane po zakończeniu konferencji w czasopismach o obiegu międzynarodowym w języku angielskim.

Konferencja odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym “Energetyk” w Nałęczowie. Szczegółowe informacje dotyczące ośrodka znaleźć można na stronie www.cswenergetyk.lublin.pl.

Komitety

KOMITET HONOROWY

Prof. Wiesław Woliński, Czł. Rzeczywisty. PAN – przewodniczący

Prof. Zdzisław Jankiewicz

Prof. Zenon Hotra

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący:

Prof. Waldemar Wójcik

V-ce Przewodniczący:

Prof. Tomasz Woliński

Prof. Wacław Urbańczyk

Prof. Ryszard. Romaniuk

Sekretarz:

Dr Paweł Mergo

Członkowie:

Prof. K. Abramski

Prof. M. Kujawińska

Prof. W. Bock

Dr Z. Łuczyński

Prof. R. Buczyński

Dr T. Nasiłowski

Prof. A. Cysewska-Sobusiak

Prof. E. Pawlik

Prof. A. Domański

Prof. S. Pavłov

Prof. D. Dorosz

Prof. T. Pustelny

Prof. J. Dorosz

Dr M. Ratuszek

Prof. V. Firago

Prof. B. Stadnyk

Prof. W. Gawlik

Prof. B. Suleimenov

Prof. L. Jaroszewicz

Prof. P. Szczepański

Prof. M. Junisbekov

Prof. T. Szoplik

Prof. P. Kisała

Prof. M. Szustakowski

Prof. B. Kosmowski

Prof. H Thienpont

 Prof. A. Kotyra Prof. J. Wasylak
 Prof. A. Kowalski  

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: Dr Wiesław Podkościelny

V-ce Przewodniczący: Dr Paweł Komada

Członkowie:

Mgr L. Czyżewska

 Dr M. Gil

Prof. A. Kotyra

Dr A. Smolarz